Επικοινωνία - IKTEOKREVATSOULIS
Τηλέφωνο: 2831083000