NUF FIRMA - Registrer ditt nye NUF Firma
Registreringsskjema for Nytt Nuf firma.

For å fullføre din bestilling av nytt Nuf firma må du fullføre registreringsskjema. Straks dette registreringsskjema er sendt inn blir ditt nye Nuf firma registrert.

Starte firma er spesialist på å etablere NUF firma. Alle nødvendige dokumenter du trenger for å registrere deg hos Brønnøysundregistrene blir levert på epost innen 4 timer!

Haster det kan du kontakte oss og bestille på
mobil: 450 61 474
 • Skriv inn ditt fornavn
 • Skriv inn ditt etternavn
 • Skriv inn din epost adresse
 • Skriv inn ditt telefon nummer
 • Skriv din fødselsdato i følgende format: 03101974
 • Opplysninger om selskapet ditt i England

  Her vil du få muligheten til å angi hvilket firma navn du ønsker på ditt engelske firma. Du kan selv sjekke hos Companies House i England for å sjekke om firma navnet ditt er ledig.

  Husk! Du trenger ikke ha identiske navn i England og Norge. Er f.eks ønsket firma navn i England opptatt kan du som oftest legge til "norway" eller "norge" før Ltd betegnelsen.

  Du trnger ikke ta med "norway" eller "norge" når du skal etablere selskaps navnet ditt i Norge. Her kan fremdeles hete firma navnet du opprinnelig ønsket, selv om det var opptatt i England!
 • Husk! Du kan sjekke om firma navnet er ledig her:
  http://wck2.companieshouse.gov.uk
 • Husk! Du kan sjekke om firma navnet er ledig her:
  http://wck2.companieshouse.gov.uk
 • Husk! Du kan sjekke om firma navnet er ledig her:
  http://wck2.companieshouse.gov.uk
 • Forretningsadressen i England trenger du ikke fyle ut, med mindre du har egen adresse du ønsker å bruke. Vår standard adresse er ferdig utfylt.

 • Har du egen adresse i England du ønsker å bruke, kan du skrive den inn her. I motsatt fall vil vi bruke vår standard adresse.
 • Har du egen adresse i England du ønsker å bruke, kan du skrive den inn her. I motsatt fall vil vi bruke vår standard adresse.
 • Har du egen adresse i England du ønsker å bruke, kan du skrive den inn her. I motsatt fall vil vi bruke vår standard adresse.
 • Har du egen adresse i England du ønsker å bruke, kan du skrive den inn her. I motsatt fall vil vi bruke vår standard adresse.
 • Har du egen adresse i England du ønsker å bruke, kan du skrive den inn her. I motsatt fall vil vi bruke vår standard adresse.
 • Aksjekapitalen trenger du ikke å fylle ut med mindre du ønsker større eller mindre aksjekapital en standard som er GBP 100. Denne aksjekapitalen må ikke innbetales.

 • Direktører og aksjonærer i England

  Her skriver du inn hvem som skal være direktør i England og hvem som skal være aksjonær. Du kan i utgangspunktet ha så mange direktører og aksjonærer som mulig. Hvis du har behov for flere enn 3 direktører og 3 aksjonærer, vennligst skriv dette inn i feltet "supplerende informasjon"
 • Skriv fødselsdato i følgende format: 03101974
 • Standard er at direktør har signatur. Signatur innebærer at personen kan undertegne på selskapets vegne
 • Standard er direktør og aksjonær
 • Er ikke nødvendig å fylle ut hvis du ikke ønsker flere enn deg selv som direktør og aksjonærer
 • Skriv fødselsdato i følgende format: 03101974
 • Stanadrd aksjekapital er GBP 100
 • Standard er ja hvis ikke annet oppgis. Signatur innebærer at personen kan undertegne på selskapets vegne
 • Skriv fødselsdato i følgende format: 03101974
 • Stanadrd aksjekapital er GBP 100
 • Standard er ja hvis ikke annet oppgis. Signatur innebærer at personen kan undertegne på selskapets vegne
 • Norsk avdeling - Etablering av Norsk Avdeling av utenlandskforetak, med Norsk organisasjons nummer fra Brønnøysundregistrene.

  Denne delen av bestillingsskjema er for etableringen av din Norske avdeling. Her kan du skrive inn ønsket firma navn i Norge hvis det er annerledes enn det som du har registrert det med i England. Husk! Du trenger ikke ha samme navn i England og Norge.
 • Husk! Du kan sjekke om firma navnet er ledig her:
  http://www.brreg.no
 • Her angir du ønsket foretningsadresse for din norske avdeling
 • Her angir du ønsket forretningsadresse/post nr. for din norske avdeling
 • Her angir du ønsket forretningsadresse/post sted for din norske avdeling
 • Her angir du ønsket forretningsadresse/kommune for din norske avdeling
 • I Norge er det ikke påkrevd med styre/styreleder og daglig leder. Du kan alternativt kun ha en kontaktperson. Du kan f.eks. være direktør i England og kun kontaktperson i Norge. Alternativt kan du eller andre være direktør i England med helt annen kontaktperson i Norge. Er du usikker kan du ringe oss på mobil: +47 45 10 15 56.
 • Styreleder

  Fylles kun ut hvis du skal ha et styre i Norge
 • Fylles kun ut hvis du skal ha styre i Norge
 • Skriv fødselsdato i følgende format: 03101974. Fylles kun ut hvis du skal ha styre i Norge
 • Fylles kun ut hvis du skal ha styre i Norge
 • Fylles kun ut hvis du skal ha styre i Norge
 • Fylles kun ut hvis du skal ha styre i Norge
 • Standard er ja hvis ikke annet oppgis. Signatur innebærer at personen kan undertegne på selskapets vegne
 • Daglig leder

  Fylles kun ut hvis du skal ha et styre i Norge
 • Fylles kun ut hvis du skal ha styre i Norge
 • Skriv fødselsdato i følgende format: 03101974. Fylles kun ut hvis du skal ha styre i Norge
 • Fylles kun ut hvis du skal ha styre i Norge
 • Fylles kun ut hvis du skal ha styre i Norge
 • Fylles kun ut hvis du skal ha styre i Norge
 • Standard er ja hvis ikke annet oppgis. Signatur innebærer at personen kan undertegne på selskapets vegne
 • Kontaktperson i Norge

  Dette feltet er obligatorisk. Minimums krav for å registrere en Norsk avdeling av utenlandskforetak er at det er minst en kontaktperson. Denne kontaktpersonen vil ikke ha samme ansvaret i selskapet som Styreleder og daglig leder, men vil ha samme rettigheter som en styre leder og daglig leder.
  Ønsker du et styre i Norge, skal feltet med kontaktperson allikevel fylles ut, men du må i tillegg fylle inn informasjon om styreleder og eventuelt daglig leder i tillegg.
 • Må fylles ut selv om du skal ha styre i Norge
 • Må fylles ut selv om du skal ha styre i Norge
 • Skriv fødselsdato i følgende format: 03101974. Må fylles ut selv om du skal ha styre i Norge
 • Må fylles ut selv om du skal ha styre i Norge
 • Må fylles ut selv om du skal ha styre i Norge
 • Må fylles ut selv om du skal ha styre i Norge
 • Standard er ja hvis ikke annet oppgis. Signatur innebærer at personen kan undertegne på selskapets vegne
 • Drift av selskapet

  For å registrere firmaet ditt i Brønnøysund og for å forenkle prosessen for deg når du skal registrere selskapet ditt i Brønnøysund. Er det nødvendig å få avklart rent driftstekniske elementer.
 • Her skriver du selskapets formål. Er du usikker på nøyaktig hvordan du skal formulere deg. Så kan du kun skrive inn noen stikk ord om hva du skal bedrive, så formulerer vi formåls teksten for deg.
 • Fritak fra Arbeidsgiver Avgift

  Hvis du ønsker en tilleggs pakke, hvor selskapet ditt blir registrert i en avgifts kommune i Norge som har 0% i Arbeidsgiver avgift. Kan du huke av for ja. Ønsker du ikke å benytte deg av dette tilbudet, huker du av nei. Vår standard adresse er allerede fylt ut. Det eneste du trenger å fylle ut er hvilken adresse du ønsker posten videresendt til. Du trenger ikke få fylle ut dette feltet hvis du ikke skal benytte deg av tjenesten. Standard adresse for fritak for Arbeidsgiver avgift er Longyearbyen på Svalbard.
  Denne tjenesten er en engangsavgift. Posten din blir videresendt til den adressen du oppgir i feltet: Vidersending av post.
 • Fylles ut om du ønsker dette tilbudet. Pris kr 2 900,- som er en engangsavgift for Nuf firma. NB! Hvis du velger ja, husk å skriv inn den adressen som posten din skal videresendes til! Standard adresse for fritak for Arbeidsgiver avgift er Longyearbyen på Svalbard
 • Videresending av post

  Her må du fylle inn den postadressen du ønsker din firmapost videresende til. Hvis du ønsker å benytte tilbudet om fritak fra Arbeidsgiver Avgift. All post blir videresendt til deg uten forsinkelser, slik at du ikke merker noe til at firmaposten din blir videresendt fra Svalbard.
 • Supplerende informasjon

  Fyll inn supplerende informasjon som du mener er relevant for din bestilling
 • Image Verification
  captcha
  Please enter the text from the image:
  [Refresh Image] [What's This?]
Powered byEMF HTML Contact Form
Report Abuse