FORMKA ISDIWAANGALINTA ARDAYGA
Fadlan Form'kan buuxi oo halkan iska diwaangali
  • magaca oo dhamaystiran
  • ku qor magaca aad skype ku gasho
  • monile ka gacanta
  • tirada ardayda wax kuu baranaysa
  • maalmaha waxbarashada ee weeka
Powered byEMF Survey
Report Abuse