ПЕТИЦИЈА - ДА ГО ВРАТИМЕ ПАРТИЗАН НА ГРАЃАНИТЕ“
За собирање потписи преку кои јасно се изразува волјата на граѓаните на Општина Карпош и Градот Скопје за повторно активирање на овој спортски објект и ставање во функција на граѓаните.

Петицијата е започната на ден 27 јули 2017 на собирот „НЕКА ПОБЕДИ ПАРТИЗАН“
  • (опционално)