Support "Find it, Read it!" Project
شما برای کمک به پروژه "بیاب و بخوانش!" به این صفحه هدایت شده اید. لطفا کشور و شهر موردنظر خود را که قصد دارید کمکهای شما به آنجا اختصاص یابد را قيد نماييد. برای دریافت هدایا و نامه های ما آدرس خود را دقیق وارد کنید. برای اطمینان از امکان کمک در شهر مورد نظر خود، پیش از پرداخت با ما تماس بگیرید.
ghsbn.uk@gmail.com
 • Donation Origin

  از کجای دنیا به پروژه مطالعه در کشورهای فارسی زبان کمک میکنید؟
 • Example: 00989120000000
 • Donation Destination

  به کدام کشور و شهر برای مطالعه کمک میکنید؟
 • در صورتی که در شهر مورد نظر نماینده نباشد، کمک ها به نزدیکترین شهر اختصاص میابد
 • Donation Zone

  چقدر در پروژه کمک میکنید؟
 • میتوانید ، چند مورد را انتخاب کنید. پس از تایید فرم جمع مبلغ در صفحه پرداخت نشان داده خواهد شد.
Powered byEMF Online HTML Form
Report Abuse