кęερ ιи тσųcн ωιтн [мσOŋ liGнт]
أولْ مً بشُوف رسآًيلكٌم حَ أرد ..
ْأتمنَّى تحطـ/ ـي اسْمك و موقٍعك أو مُدونتك
وتآبعـ/ ـي المُدونة لأنٌو راح اردْ ع رسًايلكٌم فيٍها
:)
Powered byEMF Online Survey
Report Abuse