ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
PARKING
 • Προσφερόμενες υπηρεσίες :

 • .
 • .

 • Τιμοκατάλογος :

 • 1η ώρα
  2η ώρα
  3η ώρα
  4η ώρα
  Μετά την 8η ώρα
  1η ημέρα
  2η ημέρα
  3η ημέρα
 • 4η ημέρα
  Μετά την 1η βδομάδα
  Μετά την 2η βδομάδα
  Έκπτωση εταιρ. πελ.
  Έκπτωση τακτ. πελ.
  Έκπτωση προπληρωμ.
 • .

 • Σκεπασμένες θέσεις
  Κλειστές θέσεις
  Κάμερες ασφαλείας
  Εσωτερικό πλύσιμο
  Εξωτερικό πλύσιμο
  Βιολογικός καθαρισμός
  Θυρίδες ασφαλείας
  Ζυγαριές αποσκευών
 • .

 • Μεταφορά πελάτη
  Παραλαβή εκτός
  Παράδοση εκτός
  Αλλαγή ελαστικών
  Αλλαγή λαδιών
  24h service
  Τύλιγμα αποσκευών
  Αίθουσα αναμονής
 • Περιγράψτε άλλες υπηρεσίες :
  Άλλες προσφορές – εκπτώσεις – χρεώσεις :
 • Προσθήκη στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού.

 • .