Välj retreat, skriv namn, mailadress, hemadress och telefonnummer.

Klicka sedan på "SKICKA".

Anmälan kommer att besvaras inom några dagar.
(Informationen används enbart av oss, behandlas enligt det nya GDPR direktivet och lämnas inte vidare till tredje part)

Retreatplats reserveras efter anmälningsavgiften på 1.000 kr är inbetald till Bankgiro 5279-6364. Anmälningsavgiften är inkluderad i retreatavgiften. Anmälan är bindande och anmälningsavgiften flyttas fram till nästa retreattillfälle vid förhinder.
Powered byEMF Free Form Builder
Report Abuse