Tevredenheidsenquête
Naar aanleiding van onze campagne 2018 rond kwetsbare vrijwilligers willen wij graag een kleine bevraging doen over onze dienstverlening. Wij werken sinds 2014 als vrijwilligerscoaches bij het Servicepunt Vrijwilligers van de Stad Antwerpen. Wij zorgen voor een matching tussen vrijwilliger met een meer kwetsbaar profiel en organisaties.
Graag willen we weten of vrijwilligers onze ondersteuning als een meerwaarde ervaren? Zo ja, op welk vlak?
 • Zeer tevreden Tevreden Niet tevreden/niet ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden Geen mening/niet van toepassing
  De klantvriendelijkheid van de coaches
  De bereikbaarheid (telefonisch, responstijd op mail,…)
  De betrokkenheid (mate waarin tijd genomen wordt voor u)
  De professionaliteit
  De inzet of enthousiasme
  De mate waarin men open staat voor specifieke wensen
  De toeleiding van kandidaat vrijwilligers
  De opvolging van kandidaat vrijwilligers
  De kwaliteit van de begeleiding
  De toegevoegde waarde
  De informatieoverdracht
 •  
  Zeer ontevreden
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
   
  Zeer tevreden
 • Hartelijk dank voor uw bijdrage aan onze tevredenheidsenquête.
  Indien u graag op de hoogte wordt gehouden over onze campagne, vul dan hieronder uw contactgegevens in.