Анкетна карта
Моля, попълнете анкетната карта.
 •  
  Лошо
  1
  2
  3
  4
  5
  6
   
  Отлично
 •  
  Ниска
  1
  2
  3
  4
  5
  6
   
  Висока
 •  
  Кратък
  1
  2
  3
  4
  5
  6
   
  По-дълъг от очаквания
 •  
  Не
  1
  2
  3
  4
  5
  6
   
  Да
 •  
  Не
  1
  2
   
  Да
 •  
  Не
  1
  2
   
  Да
 •  
  Не
  1
  2
   
  Да
Powered byEMF Online Order Form
Report Abuse