Markera det steg du önskar delta i, fyll i namn, email, hemadress, telefon och ev. frågor/önskemål.

Klicka sedan på "SKICKA".

Anmälan kommer att besvaras inom några dagar.
(Informationen används enbart av oss, behandlas enligt det nya GDPR direktivet och lämnas inte vidare till tredje part)

Kursplats reserveras efter anmälningsavgiften på 3750 kr för utbildningen är inbetald till Bankgiro 5279-6364.
Anmälningsavgiften är inkluderad i kursavgiften.
Anmälan är bindande och anmälningsavgiften flyttas fram till nästa kurstillfälle vid förhinder.
Powered byEMF Online Payment Form
Report Abuse