Välj resa och boende, skriv namn, mailadress, hemadress och telefonnummer.

Klicka sedan på "SKICKA".

Anmälan kommer att besvaras inom några dagar.
(Informationen används enbart av oss, behandlas enligt det nya GDPR direktivet och lämnas inte vidare till tredje part)

Din plats reserveras efter anmälningsavgiften (se hemsida) är inbetald till Bankgiro 5279-6364. Anmälningsavgiften är inkluderad i priset. Anmälan är bindande och anmälningsavgiften betalas inte tillbaka vid förhinder.
Powered byEMF Free Form Builder
Report Abuse