E-porada on-line
(Terapia Uzależnień) - jest to konsultacja on-line mająca na celu pomoc w zachowaniu abstynencji do czasu przyjęcia na Oddziału Terapii Uzależnień, wzmacnianie motywacji do leczenia, osłabienie lęku pacjenta przed terapią uzależnień, wsparcie absolwentów w sytuacjach kryzysowych, udzielenie informacji na temat dostępnych form leczenia uzależnienia wsparcie i motywacja do leczenia własnego
  • Proszę opisać temat porady on-line. Pracownik szpitala poinformuje o możliwym terminie porady on-line.
  • Jeśli chcesz abyśmy skontaktowali się z Tobą poprzez SMS podaj numer telefonu
  • Jeśli chcesz abyśmy skontaktowali się z Tobą poprzez email podaj adres
Powered byEMF Online Form Builder
Report Abuse