BORANG PENDAFTARAN KORBAN/AQIQAH & WISATA
Al-Imtaq International & Services
" Amanah Anda Adalah Tanggungjawab Kami "
  • NAMA & ALAMAT PENUH PENDAFTAR

  • LAFAZ AKAD WAKALAH

    Saya bersetuju untuk mewakilkan pihak AL-IMTAQ International & Services untuk menyempurnakan Korban/Aqiqah/Nazar/Wakaf/Sumbangan Lainya bagi penama-penama di bawah ini kerana Allah s.w.t.
  • PILIHAN PAKEJ & NAMA PESERTA

  • $
Powered byEMF Contact Form
Report Abuse
Al-Imtaq International & Services
" Amanah Anda Adalah Tanggungjawab Kami "