Endring av medlemskap
Ved endring fra enkeltmedlemskap til familiemedlemskap, vil faktura bli sendt ut for differanse beløp.
  • Ved familiemedlemskap må en voksen stå som hovedmedlem!
  • / /
  • Medlemskap

    For familiemedlemskap gjelder 2 voksne og 2 barn eller 1 voksen og 3 barn. Man må bo på samme adresse for familiemedlemskap
  • / /
  • / /
  • / /