Välj utbildning, skriv namn, mailadress, hemadress, telefonnummer och kryssa ev önskemål om delbetalning.

Klicka sedan på "SKICKA".

Anmälan kommer att besvaras inom några dagar.
(Informationen används enbart av oss, behandlas enligt det nya GDPR direktivet och lämnas inte vidare till tredje part)

Inloggningskoden och inbetalningskvittot skickas efter utbildningsavgiften på 34.200 kr för onlineutbildningen (steg 1-12) inklusive workshopen, respektive 27.000 kr för onlineutbildningen (steg 4-12) inklusive workshopen är inbetald till Bankgiro 5279-6364.
Powered byEMF Online Form Builder
Report Abuse