Påmelding til Årsfest NMK Hamar
Husk påmelding innen 10. februar. Betaling (kr 200 pr pers) innen 12. februar til konto 1822.45.35267.