FIELA SE KIND: AANLYNWERKSESSIE/ONLINE WORKSHOP
AANLYN DIGITALE
WERKS- EN BESPREKINGSSESSIE
VIR MATRIEKS: AFRIKAANS ADDISIONELE TAAL
Woensdag, 14 Mei 2024 (10:00-12:00)/
ONLINE DIGITAL
WORK AND DISCUSSION SESSION
FOR MATRIC: AFRIKAANS ADDITIONAL LANGUAGE
Wednesday, 14 May 2024 (10:00-12:00)
 • Bank besonderhede/Banking detail:

  LEFRA PRODUKSIES
  ABSA TJEKREKENING/CHEQUE ACCOUNT
  TAKKODE/BRANCH CODE: 632 - 005
  REK. NR./ACC. NR.: 4099 581 524
  VERWYSING/REFERENCE: Fiela/ Skool se Naam/School's name
  Stuur asseblief die betalingsbewys aan:/Please send proof of payment to: bestuur@lefra.com
 • Aantal Leerders/Number of Learners Aantal onderwysers/Nuber of Teachers Aantal persone/Total number of persons Totale bedrag/Total amount
  1-20 Leerders/Learners (R200 per leerder/learner)
  21-50 Leerders/Learners (R150 per leerder/learner)
  51-100 Leerders/Learners (R75 per leerder/learner)
  101- 200 Leerders/Learners (R50 per leerder/learner)
  201-300 Leerders/Learners (R40 per leerder/learner)
  301-400 Leerders/Learners (R35 per leerder/learner)