ZGŁOSZENIE UCZNIA DO SZKOLNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO PRZY AMBASADZIE RP W WASZYNGTONIE - Lista Oczekująca

Klasa "Zero" Rok szkolny 2017/2018

*Klasa "Zero" jest prowadzona przez Radę Rodziców, wypełnione zgłoszenie zostanie wysłane na konto emailowe Rady Rodziców oraz do informacji Kierownika SPK w Waszyngtonie
  • Informacje nt. ucznia:

  • / /
  • Tak
    Oświadczam, że dane zawarte w punktach 1, 2, 3, 4 są zgodne z metryką urodzenia dziecka.
  • Informacje nt. rodziców/ opiekunów prawnych:

  • - -
  • - -
  • *Fundusz Dofinansowania Szkoły gromadzony jest ze składek rodziców, które przeznaczane są m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, podręczników, książek i nagród dla uczniów. Minimalna wysokość składki na rok szkolny 2017/2018 dla klasy "Zero" wynosi 250,00 USD za każde dziecko i pokrywa wynagrodzenie nauczyciela oraz kosz wynajmu klasy lekcyjnej (zastrzega się iż kwota może ulec zmianie).
Powered byEMF Online Form
Report Abuse