OPPIWATER JANUARIE BESPREKINGS
18 – 24 Januarie 2022 (Kaapstad na Port Elizabeth)
 • Passassier Inligting

 • Passassier 1

 • Passassier 2

 • Passassier 3

 • Passassier 4

 • Kajuite

 • Donasies

  Soos meeste kunstenaars en organisasies in die uitvoerende kunste, het Lefra Produksies beperkte geleenthede tans om enige inkomste te verdien tydens die nasionale staat van inperking. Enige donasie hoe klein of groot sal waardeer word.
 • Groot Totaal

 • (Vul asb ‘n vorm per kajuit in)
 • Verwysings

 • Handtekening

  Teken hieronder of laai u handtekening op.