Norsk aksjeselskap - Bestill Norsk AS
Bestilling skjema for Starte AS. Starte AS er spesialist på å etablere Norske aksjeselskap. Alle nødvendige dokumenter du trenger for å registrere deg hos Brønnøysundregistrene blir levert på epost innen 1 dag!
Dette får du inkludert:
1. Stiftelsedokument
2. Generalforsamlings protokoll
3. Vedtekter
4. Åpningsbalanse
5. Aksjekapital kr 30 000,- (du selv må betale inn aksjekapitalen)
6. Aksjekapital innskuddet godkjent av revisor
7. Åpningsbalanse godkjent av revisor
8. Revisorfritak, Jfr Aksjelovens § 7-6
9. Eventuelt revisor, hvis ønskelig.

Haster det kan du kontakte oss for informasjon og bestilling på gratis vakttelefon (24/7/365):

Mobil: 463 91 885
 • Skriv inn ditt fornavn
 • Skriv inn ditt etternavn
 • Skriv inn din epost adresse
 • Skriv inn ditt telefon nummer
 • Skriv din fødselsdato i følgende format: 03101974
 • Her må vi ha informasjon om selskapet du ønsker å stifte for å kunne utarbeide stiftelsedokumentene, vedtekter og åpningsbalanse.

  Denne delen av bestillingsskjema er for etableringen av stiftelsedokumenter, vedtekter og åpningsbalanse. Det er viktig at du er nøye med detaljene slik at man unngår feil.
 • Husk! Du kan sjekke om firma navnet er ledig her:
  http://www.brreg.no
 • Her angir du ønsket forretningsadresse for ditt selskap
 • Her angir du ønsket forretningsadresse/post nr.
 • Her angir du ønsket forretningsadresse/post nr.
 • Her angir du ønsket forretningsadresse/kommune
 • Aksjekapital

  Minimum krav til aksjekapital er kr 30 000. Stiftelsesomkostningene kan trekkes ifra innskutt aksjekapital.
  Det er i aksjeloven § 2-8 fjerde ledd tatt inn et nytt annet punktum som hjemler at selskapets egenkapital etter åpningsbalanse kan være mindre enn selskapets aksjekapital i de tilfellene hvor aksjeinnskuddet brukes til dekning av stiftelsesutgifter.
 • Standard aksjekapital er NOK 30 000,- den kan du sette som du vil, men er nødt til å være på minimum
  kr 30 000,-
 • Standard er 5 aksjer a kr 10 000,-
 • Styre sammensetning

  Minimum styresammensetning iht aksjelovens §§ er minst en styreleder
 • Du kan valgfritt ha ene styre med styreleder og varamedlem. Dette passer best for små bedrifter. Alternativt kan du i tillegg ha flere medlemmer i styret. Flere medlemmer i styret passer best for større bedrifter og/eller med flere eiere.
 • Skriv din fødselsdato i følgende format: 07056245231
 • Her angir du ønsket forretningsadresse for ditt selskap
 • Her angir du ønsket forretningsadresse/post nr.
 • Her angir du ønsket forretningsadresse/post nr.
 • For deltakere som eier 25 prosent av aksjene eller mer, vil Tilbyder be om kopi av godkjent legitimasjon i forbindelse med revisors bekreftelse av aksjekapitalinnbetalingen. Bruker sender Tilbyder kopien på e-post. Kopien skal kun brukes til å identifisere deltakerne ifølge Revisorforeningens standard. Materialet behandles etter Datatilsynets og personvernforskriftens krav.

  Du sparer tid ved stiftelse av selskapet ved å sende med kopi av legitimasjonen når du sender inn skjemaet.
  Du kan eventuelt ettersende dette
 • Styresammensetning utover aksjelovens minstekrav

  Fyll inn opplysninger for hvert av styremedlemmene. Det er ikke nødvendig med varamedlem for styresammensetning med flere en ett medlem (uten om varamedlem) Varamedlem er ikke lenger lovpålagt
 • Skriv din fødselsdato i følgende format: 07056245231
 • Her angir du ønsket forretningsadresse for ditt selskap
 • Her angir du ønsket forretningsadresse/post nr.
 • Her angir du ønsket forretningsadresse/post sted
 • For deltakere som eier 25 prosent av aksjene eller mer, vil Tilbyder be om kopi av godkjent legitimasjon i forbindelse med revisors bekreftelse av aksjekapitalinnbetalingen. Bruker sender Tilbyder kopien på e-post. Kopien skal kun brukes til å identifisere deltakerne ifølge Revisorforeningens standard. Materialet behandles etter Datatilsynets og personvernforskriftens krav.

  Du sparer tid ved stiftelse av selskapet ved å sende med kopi av legitimasjonen når du sender inn skjemaet.
  Du kan eventuelt ettersende dette
 • Skriv din fødselsdato i følgende format: 03057844565
 • Her angir du ønsket forretningsadresse for ditt selskap
 • Her angir du ønsket forretningsadresse/post sted
 • Her angir du ønsket forretningsadresse/post nr.
 • For deltakere som eier 25 prosent av aksjene eller mer, vil Tilbyder be om kopi av godkjent legitimasjon i forbindelse med revisors bekreftelse av aksjekapitalinnbetalingen. Bruker sender Tilbyder kopien på e-post. Kopien skal kun brukes til å identifisere deltakerne ifølge Revisorforeningens standard. Materialet behandles etter Datatilsynets og personvernforskriftens krav.

  Du sparer tid ved stiftelse av selskapet ved å sende med kopi av legitimasjonen når du sender inn skjemaet.
  Du kan eventuelt ettersende dette
 • Skriv din fødselsdato i følgende format: 03057844565
 • Her angir du ønsket forretningsadresse for ditt selskap
 • Her angir du ønsket forretningsadresse/post nr.
 • Her angir du ønsket forretningsadresse/post sted
 • For deltakere som eier 25 prosent av aksjene eller mer, vil Tilbyder be om kopi av godkjent legitimasjon i forbindelse med revisors bekreftelse av aksjekapitalinnbetalingen. Bruker sender Tilbyder kopien på e-post. Kopien skal kun brukes til å identifisere deltakerne ifølge Revisorforeningens standard. Materialet behandles etter Datatilsynets og personvernforskriftens krav.

  Du sparer tid ved stiftelse av selskapet ved å sende med kopi av legitimasjonen når du sender inn skjemaet.
  Du kan eventuelt ettersende dette
 • Skriv din fødselsdato i følgende format: 03057844565
 • Her angir du ønsket forretningsadresse for ditt selskap
 • Her angir du ønsket forretningsadresse/post nr.
 • Her angir du ønsket forretningsadresse/post sted
 • For deltakere som eier 25 prosent av aksjene eller mer, vil Tilbyder be om kopi av godkjent legitimasjon i forbindelse med revisors bekreftelse av aksjekapitalinnbetalingen. Bruker sender Tilbyder kopien på e-post. Kopien skal kun brukes til å identifisere deltakerne ifølge Revisorforeningens standard. Materialet behandles etter Datatilsynets og personvernforskriftens krav.

  Du sparer tid ved stiftelse av selskapet ved å sende med kopi av legitimasjonen når du sender inn skjemaet.
  Du kan eventuelt ettersende dette
 • Skriv din fødselsdato i følgende format: 03057844565
 • Her angir du ønsket forretningsadresse for ditt selskap
 • Her angir du ønsket forretningsadresse/post nr.
 • Her angir du ønsket forretningsadresse/post sted
 • For deltakere som eier 25 prosent av aksjene eller mer, vil Tilbyder be om kopi av godkjent legitimasjon i forbindelse med revisors bekreftelse av aksjekapitalinnbetalingen. Bruker sender Tilbyder kopien på e-post. Kopien skal kun brukes til å identifisere deltakerne ifølge Revisorforeningens standard. Materialet behandles etter Datatilsynets og personvernforskriftens krav.

  Du sparer tid ved stiftelse av selskapet ved å sende med kopi av legitimasjonen når du sender inn skjemaet.
  Du kan eventuelt ettersende dette
 • Revisjon og revisor

  Gi opplysninger om du har behov for revisor. Standard er revisorfritak som passer for alle bedrifter som har mindre enn kr 5 000 000,- i omsetning i året.

 • For bedrifter som forventer en omsetning mindre en
  Kr 5 000 000,- i et regnskapsår.

  Kan registrere selskapet med revisorfritak iht Aksjelovens § 7-6. Dette betyr at man kun trenger å få bekreftet innbetalt aksjekapital. Denne bekreftelsen ordner vi for deg.

  Forventer du allikevel en omsetning større en kr 5 000 000,- er det anbefalt at man stifter firmaet med revisorfritak først for deretter å endre til ordinær revisor senere. Dette mdfører at prosessen med å registrere firmaet ditt går raskere.
 • Selskapets formål

  Beskriv selskapets formål
 • Her skriver du selskapets formål. Er du usikker på nøyaktig hvordan du skal formulere deg. Så kan du kun skrive inn noen stikk ord om hva du skal bedrive, så formulerer vi formåls teksten for deg.
 • Skatteplanlegging

  Har du behov for fritak fra arbeidsgiver avgift, skattefritt utbytte, 1 1/2 års utsettelse på betaling og levering av merverdiavgift. Må du oppgi dette i opplysnings feltene under
 • Selskapet blir registrert med en juridisk adresse som har fritak fra arbeidsgiver avgift
 • Det blir søkt om dette, samtidig som selskapet blir registrert og stiftet.
 • Denne tjenesten innebærer at man oppretter et NUF firma som et holding selskap og som igjen eier aksjeselskapet.

  Utbytte tas ut gjennom NUF firma som ikke har begrensinger på antall uttak av utbytte i året. Aksjeselskap har begrensinger på 1 gang pr. år og igjen det må beskattes med 28%.
  Dette unngår du med denne modellen

  Tjenesten betinger at man etablerer et Nuf firma (Holding selskap)
 • Tilleggsopplysninger

  Angi spesielle forhold som kan ha betydning for opprettelse av ditt firma, slik at vi kan hjelpe deg på best mulig måte