Prospectus Order Form/Foirm Ordaithe Réamheolaire
You will receive a prospectus in the post in the coming weeks/Gheobhaidh tú réamheolaire sa phost sna seachtainí amach romhainn
 • The personal information collected above will be used to send you information relating to the engagement/content requested. Your details will not be passed on or sold to any third party. Your Personal Data will be processed and kept in accordance with the NUI Galway Security and Data Protection Policies and Procedures, copies of which are available on the University website. Details of your data protection rights and contact details for our Data Protection officer are available here:

  https://www.nuigalway.ie/data-protection/

  Please opt in and select the "I agree" tick box above, if you agree to receive other updates from NUI Galway relating to studies (including new programmes, scholarships and open days for example). You may unsubscribe from these updates at any time. The Student Recruitment and Outreach UG privacy policy is available here.

  http://www.nuigalway.ie/undergraduate-information-privacy-notice/

  https://www.nuigalway.ie/postgraduate-information-privacy-notice/

  Bainfear úsáid as an bhfaisnéis phearsanta a bailíodh thuas chun faisnéis a sheoladh chugat maidir leis an rannpháirtíocht/ábhar a iarradh. Ní thabharfar ná ní dhíolfar do shonraí le haon tríú páirtí. Próiseálfar agus coimeádfar do Shonraí Pearsanta de réir Pholasaithe agus Nósanna Imeachta Slándála agus Cosanta Sonraí OÉ Gaillimh, a bhfuil cóipeanna díobh ar fáil ar láithreán gréasáin na hOllscoile. Tá sonraí faoi do chearta cosanta sonraí mar aon le sonraí teagmhála ár nOifigigh Cosanta Sonraí ar fáil anseo:

  https://www.nuigalway.ie/data-protection/

  Roghnaigh a bheith páirteach agus cuir tic sa ticbhosca “Táim sásta” thuas, má tá tú sásta nuashonruithe eile a fháil ó OÉ Gaillimh maidir leis an léann (lena n-áirítear cláir nua, scoláireachtaí agus laethanta oscailte mar shampla). Is féidir leat díliostáil ó na nuashonruithe seo am ar bith. Tá polasaí príobháideachta Earcaíochta agus For-rochtana na Mac Léinn Fochéime ar fáil anseo.

  http://www.nuigalway.ie/undergraduate-information-privacy-notice/

  https://www.nuigalway.ie/postgraduate-information-privacy-notice/