PRIJAVA ZA CSR PRAKSU 2022
Popunjavanjem prijavnog formulara u nastavku prijavljuješ se za učešće u edukativnom programu CSR praksa Foruma za odgovorno poslovanje. Srećno!

Više informacija o programu može se naći na sledećem linku: https://bit.ly/3LmtUus
  • OSNOVNI PODACI:

  • PRATEĆA DOKUMENTA:

  • RECI NAM I:

  • I poslednji korak...