REVUE-KURSUS/REVUE WORKSHOP - 8 JUNIE/JUNE 2024
Ek/Ons wil graag vir die Revue-kursus op 8 Junie 2024 by die Mannah Konferensiesentrum in Kempton Park bespreek./
I/We would like to book for the Revue course on 8 June 2024 at the Mannah Conference Centre in Kempton Park.
 • Aantal persone/Number of people Totale bedrag/Total amount
  1 - 3 persone/persons @ R950.00 p.p.
  4 - 5 persone/persons @ R850.00 p.p.
  6 - 10 persone/persons @ R750.00 p.p.
  10/+ persone/persons @ R650.00 p.p.
 • Naam en van/Name and surname Posisie in Revue/Position in Revue Sel/Cell E-pos/E-mail
  Persoon/Person 1
  Persoon/Person 2
  Persoon/Person 3
  Persoon/Person 4
  Persoon/Person 5
  Persoon/Person 6
  Persoon/Person 7
  Persoon/Person 8
  Persoon/Person 9
  Persoon/Person 10
 • VERBLYF/ACCOMMODATION

  Ons het spesiale tariewe by die Mannah Konferensiesentrum vir Revue Kursusgangers beding indien u belangstel om oor te slaap./
  We have negotiated special rates at the Mannah Conference Center for Revue Course Attendees if you are interested in staying overnight.
 • Aantal kamers/Number of rooms Totale bedrag/Total amount
  Enkelkamers met Ontbyt – R950 per persoon (Slegs vir 1 persoon)/Single rooms with Breakfast – R950 per person (Only for 1 person)
  Dubbelkamers met Ontbyt – R1 200 vir 2 persone per kamer (R600 per persoon wat deel)/Double rooms with Breakfast – R1 200 for 2 persons per room (R600 per person sharing)
 • Bedrag/Amount
  Revuekursus/Revue Course
  Verblyf/Accommodation
  TOTAAL/TOTAL
 • Betaal asseblief die volle bedrag in die volgende bankrekening in/Please pay the full amount into the following bank account::

  LEFRA PRODUKSIES
  ABSA TJEKREKENING/CHEQUE ACCOUNT
  TAKKODE/BRANCH CODE: 632 - 005
  REK. NR./ACC. NR.: 4099 581 524
  VERWYSING/REFERENCE: Revue/Skool se Naam/Name of School
  STUUR BETALINGSBEWYS AAN/PLEASE SEND PROOF OF PAYMENT TO: bestuur@lefra.com