HELPER/SUPPORTER DJT JWM2015
Opgave formulier voor Helper/Supporter in het het DutchJetTeam voor de JetWorldMasters 2015.
  • / /
  • Graag een duidelijke foto van jezelf, op goede resolutie,
  • Als lid van het DutchJetTeam wordt een iedereen gevraagd, naast de kosten voor JWM deelname, bij te dragen aan IJMC bijdrage en DJT bijdrage.
    IJMC bijdrage € 140 (2x jaarlijkse membership €70 2015/2016)
    DJT bijdrage €100 (presentjes JWM organisatoren, vlag, etc).
    Deze kosten worden gelijk verdeeld over alle deelnemers.
Powered byEMF Online Survey
Report Abuse