Slavimo filantropiju
Konkurs za podršku lokalnim udruženjima i fondacijama da realizuju lokalne kampanje sa ciljem promocije filantropije, kulture davanja i transparentnosti među građanima i građankama u lokalnoj zajednici.

Do 25.9.2020. možete poslati projekte za oktobarsku komisiju.
 • Udruženja/fondacije
 • Ulica i broj, poštanski broj, mesto, opština
 • Samo ukoliko imate DUNS broj
 • Na čijoj teritoriji deluje udruženje/organizacija i na čijoj teritoriji će biti sprovedena kampanja.
 • Navedite broj stanovnika navedenog grada ili opštine.
 • Navedite iznos koji ste naveli u prijavnom formularu
 • Prijavni formular možete preuzeti na www.divac.com/slavimofilantropiju
 • Dodatna dokumentacija nije obavezna, već poželjna.
  Dodatnu dokumentaciju mogu činiti pisma preporuke izdata od stane lokalne samouprave, lokalnih biznisa, donatora, medija i sl.
 • Za više informacija posetite https://www.divac.com/politika_privatnosti