Bestilling komplett ventilasjonsanlegg inkl. ansvarsrett for prosjektering
 • Firmaadresse


 • Tiltakshaver (byggherre) / prosjekt ( byggeplass)

 • Komplett Villavent balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning (roterende varmeveksler)

 • Bygningsmessige forhold

 • Lokale forurensingskilder (trafikkert vei etc.), støykilder, spesielle ønsker mht. valg av aggregatmodell, plassering, løsninger for kanalføringer, konstruksjonsmessige forhold, skjulte ”dragere” etc.
 • Komfyravtrekk

 • Støvsugersystem

 • (Sentralstøvsugeren leveres komplett m/slangesett og røranlegg)
 • Vedlegg

  Tegninger (plan, snitt, fasade og bjelkelag)
  - Fasaderetning (himmelretning) og situasjonsplan
  - Synlig/skjult drager
  - Bjelkelagsretning(er)
 • NB: Tegninger må merkes med navn på firma (bestiller) og tiltakshaver (byggherre) eller prosjektnavn.