Registrering av transportbehov for venskapsklasse
Den klassen som treng transport, kan registrera transportbehovet her:
  • Namn på skulen som ønskjer å bli venskapsklasse.
  • Skriv inn tal på elevar i klassen.
  • Namn på kontaktperson for klassen.
  • E-post til kontaktperson.
  • Telefonnummer til kontaktperson.
  • Mobiltelefon til kontaktperson.
  • / /