Teambuilding med Lille Skansen
 • / / :
 • Alle menyer må forhåndsbestilles minst 3 dager innen. siste total antall person endring skjer 24timer før turen
  Priser er per person.
  Minimum per meny er 15 st og hele selskapet må velge samme meny.
  Ved avbestilling av selskap må det meldes i fra senest 14 virkedager i forkant.
  Fra 14-6 dager i forkant belastes 50% av den bekreftede bestillingen.
  Med mindre en 6 dager i forkant belastes 100% av bestillingen.
  Alt som bestilles fra selskapsmenyen betraktes som selskap.