Viêm vùng chậu

đau đớn bụng dưới khi hành kinh là hiện tượng phổ biến. Tuy vậy mức độ đau bụng kinh và vị trí gặp phải đau đớn có thể không giống nhau Tùy thuộc vào đã từng thành phần khi đến chu kỳ kinh. Sau đây mong tổng hợp và trả lời một vài thắc mắc mối liên quan đến cơn đau đớn bụng dưới khi tới chu kỳ kinh. Mời chị em cùng khảo sát. viêm vùng chậu hay như  

 • Educational experience

 • Very Unsatisfied Unsatisfied Neutral Satisfied Very Satisfied
  Quality of the teaching faculty
  Course availability
  Academic advising
  Access to teaching faculty
  Fellow students' academic ability
  Academic reputation of the school
  Value of the education for the price
 • 200 words max
 • Support services and facilities

 • Very Unsatisfied Unsatisfied Neutral Satisfied Very Satisfied
  Financial aid services
  Physical appearance of the campus
  Classroom and lab facilities
  Availability of technology resources
  Libraries
  Availability of parking
  Availability of public transportation
  Dorms and on-campus housing
  Food services
  Career counseling and placement
  Exposure to the arts
 • 200 words max
 • Opinions about campus life

 • Very Unsatisfied Unsatisfied Neutral Satisfied Very Satisfied
  Sports and recreational facilities
  Intramural sports and recreation programs
  Student clubs
  Student government
  Diversity of the student body
  Safety and security on campus
  Your sense of acceptance and belonging
  Campus social life
 • 200 words max
 • Demographic Questions

 • / /
Powered byEMF Online Order Form
Report Abuse