Slavimo filantropiju
Konkurs za podršku lokalnim udruženjima i fondacijama da realizuju lokalne kampanje sa ciljem promocije filantropije, kulture davanja i transparentnosti među građanima i građankama u lokalnoj zajednici

Konkurs je zatvoren 20.1.2019. u ponoć.
  • Udruženja/fondacije
  • Ulica i broj, poštanski broj, mesto, opština
  • Samo ukoliko imate DUNS broj
  • Na čijoj teritoriji deluje udruženje/organizacija i na čijoj teritoriji će biti sprovedena kampanja.
  • Formular možete preuzeti na www.divac.com/slavimofilantropiju
  • Dodatna dokumentacija nije obavezna, već poželjna.
    Dodatnu dokumentaciju mogu činiti pisma preporuke izdata od stane lokalne samouprave, lokalnih biznisa, donatora, medija i sl.
  • Za više informacija posetite https://www.divac.com/politika_privatnosti