Cenová ponuka
Podklady k vypracovaniu cenovej ponuky garážovej brány
  • (obec)
  • v (mm)
  • v (mm) po definitívnu podlahu
  • v (mm) od otvoru po bočnú stenu
  • v (mm) od otvoru po bočnú stenu
  • v (mm) od prekladu po strop
  • (neuvedené v predošlej tabuľke)
  • _________________________________

  • Napríklad z domu, z vonku, z dvora a pod., aby v prípade výpadku el. energie bolo možné z vnútra garáže šnúrkou odblokovať pohon. Pohon je možné odblokovať šnúrkou z vnútra garáže, alebo z vonku odblokovacím zámkom