Апликација Д виза (филијала Штип)
Работна D-виза за лица со МК пасош на С. Р. Германија
(НАПОМЕНА: Пополнувањето треба да биде на латиница и според пасош! Внимателно потполнете со точни податоци, затоа што овие податоци ќе бидат искористени за аплицирање во Германска амбасада. Секога грешка може да доведе до одбивање од страна на амбасадата.)
12345
1
2
3
4
5
  • ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

    (ве молиме пополнете англиски и според податоците од Вашиот пасош)
  • / /
  • 1 / 5