Апликација (филијала Штип)
Работна D-виза за лица со МК пасош на С. Р. Германија
(Напомена: Пополнувањето треба да биде на латиница и според пасош!)
1
2
3
4
5
6
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
  • ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

    (ве молиме пополнете латиница и според податоците од Вашиот пасош)
  • / /
  • 1 / 10