CSR PROFESIONALCI - FORMULAR ZA NOMINACIJE
Sa ciljem odavanja priznanja ljudima koji se u Srbiji u okviru svojih kompanija bave razvojem odgovornih i održivih praksi poslovanja, i u želji da upozna javnost sa značajem i ulogom CSR profesionalaca u poslovnom okruženju, Forum za odgovorno poslovanje, u saradnji sa Smart kolektivom, agencijom Represent Communications i magazinom Bizlife, raspisuje poziv za nominacije CSR profesionalaca koji će se naći na istoimenoj listi.  

Putem ovog formulara možete nominovati nekoga za uvrštavanje na listu ''CSR profesionalci''.

*Osoba koju budete nominovali biće obaveštena o Vašoj prijavi i odgovorima. Postojeća lista ,,CSR profesionalci'' biće proširena novim članovima 2023. godine.
  • Molimo Vas da u sledećim poljima formulara date podatke osobe koju želite da nominujete da bude na listi ''CSR profesionalacaci''.
  • Ukoliko stručni žiri oceni da nominovana osoba zadovoljava kriterijume za uključivanje u listu ''CSR profesionalci'', ovaj odgovor može biti korišćen javno za potrebe promocije liste.