ระบบสมัครออนไลน์(เตรียมเข้าทำงาน 1/2563)
เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการของท่าน กรุณาป้อนข้อมูลด้านล่างให้สมบูรณ์
:: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ::
326 หมู่ 2 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทร. 042-643765-9 หรือ 0 8945 79685
E-mail : dsd2u@hotmail.com
---------------------------------------------------------
 • หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563

  :: สาขาที่เปิดฝึกอบรม ::

  1.ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระยะเวลาฝึก 2/1เดือน
  2.ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ระยะเวลาฝึก 2/1เดือน
  3.ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) ระยะเวลาฝึก 2/1เดือน
  4.ช่างแต่งผมสตรี ระยะเวลาฝึก 2/1เดือน
  5.ผู้ประกอบอาหารไทย ระยะเวลาฝึก 2/1เดือน
  6.ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระยะเวลาฝึก 4/2เดือน
  7.ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ระยะเวลาฝึก 4/2เดือน
  8.ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ระยะเวลาฝึก 4/2เดือน
  9.นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ระยะเวลาฝึก 150 ชั่วโมง

  ------------------------------------
  หมายเหตุ
  ระยะเวลาฝึก 2/1 เดือน หมายถึง ระยะเวลาในการฝึกอบรมในหน่วยงาน 2 เดือน ฝึกงานในสถานประกอบกิจการเป็นระยะเวลา 1 เดือน
 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นผู้มีความประสงค์จะฝึกอาชีพและสามารถฝึกได้สม่ำเสมอตลอดหลักสูตร
  2. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น ยกเว้นระบบการศึกษานอกโรงเรียน
  3. มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
  4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกในสาขาช่างนั้น ๆ
  5. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
  6. มีความประพฤติดี
 • กำหนดการรับสมัคร

  ผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
  โดยทางหน่วยงานจะได้ติดต่อท่านกลับไปในภายหลังเพื่อยืนยันข้อมูลในการสมัครอีกครั้ง
  1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 27 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. ในวันเวลาราชการ
  2. ทดสอบความพร้อมในการฝึก วันที่ 30 กันยายน 2562
  3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการฝึก วันที่ 30 กันยายน 2562
  4. ปฐมนิเทศ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
  5. เปิดฝึกวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ


  --------------------------------------------
 • - -
 • จัดทำโดย :

  นายชรินทร์ แสนศักดิ์ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
  E-mail : dsd2u@hotmail.com
  Line ID : dsd2uline
Powered byEMF Free Form Builder
Report Abuse