60 từ vựng tiếng Anh cho trẻ em chủ đề bộ phận cơTừ vựng tiếng Anh chủ đề bộ phận cơ thể là một trong những kiến thức cơ bản mà người học ngoại ngữ cần học ngay từ những ngày đầu. Hiểu được điều này, trong bài viết hôm nay, Tomokid sẽ tổng hợp và giới thiệu với bố mẹ cùng các con 60 từ vựng tiếng Anh thuộc chủ đề này.Hi vọng, những thông tin được cung cấp trong bài viết này sẽ giúp các bé mở rộng vốn từ vựng của mình một cách hiệu quả!Chương trình Tomokid: https://tomokid.com/Từ vựng tiếng Anh cho trẻ em về các bộ phận vùng đầuSTTEnglishPronounceTiếng Việt1Head/hed/ Đầu2Hair/her/Tóc3Forehead/'fɒrid/Trán4Temple/'templ/Thái dương5Face/feis/Khuôn mặt6Eye /aɪ/Mắt7Eyebrow/ˈaɪ.braʊ/Lông mày8Eyelid/'ailid/ Mí mắt9Eyelashes/'ailæ∫/Lông mi10Iris/'aiəris/ Tròng mắt11Pupil/'pju:pl/Con ngươi12Cornea/'kɔ:niə/Giác mạc13Ear/ɪr/Tai14Earlobe/ ɪəʳ ləʊb/Dái tai15Nose/noʊz/Mũi16Nostril/'nɒstrəl/ Lỗ mũi17Cheek /tʃiːk/

18Jaw/dʒɑː/Quai hàm19Mouth/maʊθ/Miệng20Lip/lɪp/Môi21Tooth/tu:θ/Răng22Tongue /tʌŋ/Lưỡi23Chin/tʃɪn/Cằm24Sideburn/'saidbə:nz/Tóc mai25Moustache/ˈmʌs.tæʃ/Ria26Beard/bɪrd/Râu27Neck/nek/Cổ
Từ vựng tiếng anh chủ đề lớp học:các môn học bằng tiếng anh

Từ vựng tiếng Anh cho trẻ em về các bộ phận vùng thân

STTEnglishPronounceTiếng Việt28Shoulder/ˈʃoʊl.dɚ/Vai29Chest/tʃest/Ngực30Abdomen/'æbdəmen/Bụng31Back/bæk/Lưng32Arm/ɑːrm/Tay33Armpit/ɑ:mpit/Nách34Elbow/elbəʊ/Khuỷu tay35Waist /weɪst/Eo
 Từ vựng tiếng Anh cho trẻ em về các bộ phận vùng chânSTTEnglishPronounceTiếng Việt36Hip/hɪp/Hông37Buttocks/'bʌtək/ Mông38Leg/leɡ/Chân39Thigh/θaɪ/Đùi40Knee /niː/Đầu gối41Calf/kæf/Bắp chân42Shin/∫in/Cẳng chân


Từ vựng tiếng Anh cho trẻ em về bàn tay, bàn chân

STTEnglishPronounceTiếng Việt43Hand/hænd/Bàn tay44Wrist/rɪst/Cổ tay45Thumb/θʌm/Ngón tay cái46Finger/'fiηgə[r]/ Ngón tay47Middle Finger/,midl 'fiηgə[r]/ Ngón tay giữa48Ring Finger /'riŋηfiηgə[r]/ Ngón nhẫn49Little Finger/'litl fiηgə[r]/ / Ngón út50Palm/pɑ:m/ Lòng bàn tay51Fingernail/ˈfɪŋ.ɡɚ.neɪl/Móng tay52Knuckle/'nʌkl/ Đốt ngón tay53Foot/fʊt/Bàn chân54Ankle/ˈæŋ.kəl/Mắt cá chân55Heel/hi:l/Gót chân56Toe/toʊ/Ngón chân57Little toe/'litl toʊ/Ngón chân út58Big toe/big toʊ/Ngón cái59Toenail/toʊ neɪl/Móng chân60Skin/skɪn/Da
 Các từ vựng tiếng Anh về cơ thể người là những kiến thức vô cùng quan trọng mà người học tiếng Anh cần nắm vững. Những từ này không chỉ gần gũi mà còn xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống, giao tiếp hàng ngày,… Chính vì thế, cha mẹ hãy cùng con làm quen với nhóm từ thuộc chủ đề này càng sớm, càng tốt.Dẫu vậy, ở độ tuổi mầm non và tiểu học, các con chưa cần ghi nhớ hết tất cả những từ vựng nêu trên. Chính vì vậy, cha mẹ chỉ cần chọn ra những từ vựng cơ bản như đầu, chân, tay, mắt, mũi,… để bé học thôi nhé!Từ vựng tiếng anh chủ đề rau củ quả:rau muống tiếng anh  

Powered byEMF Web Form
Report Abuse