Prihláška - SAMOPAL SNP 17 a Ľubovoľná malorážka
Verejné strelecké súťaže
– 29. august 2017 / voľný utorok /
  • som člen:
  • ÁNO NIE
    Zúčastnim sa
  • ÁNO NIE
    Zúčastnim sa