Innrapporterting av kjevebensnekrose
Det er nødvendig for oss å kartlegge enkelte parametere for å kunne benytte oss av din innrapportering.
Det er til stor hjelp for oss dersom det sendes journaldata per post til kontaktperson Bente Brokstad Herlofson.
Powered byEMF Free Form Builder
Report Abuse