พระคริสตธรรมกรุงเทพ | Bangkok Bible Seminary (BBS)
แจ้งรักษาสถานภาพ
นักศึกษาพระคริสตธรรมกรุงเทพ
ชำระเงินเข้า

1. ชื่อบัญชี พระคริสตธรรมกรุงเทพ ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลเซ็นหลุยส์
หมายเลขบัญชี 186-2-01734-8

หรือ

2. ชื่อบัญชี พระคริสตธรรมกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม
หมายเลขบัญชี 022-1-32466-6
  • ระบุสาเหตุการพักเรียน
  • (หากไม่ชำระค่ารักษาสถานภาพจะไม่สามารถลงทะเบียนได้)
  • / / :
  • (สแกนหลักฐานการชำระเงินแล้วแนบไฟล์)
  • กรุณาระบบให้ชัดเจน
สถาบันสร้างผู้นำคุณภาพเพื่อพระคริสต์และคริสตจักรไทย (ความรู้ดี ชีวิตเด่น เน้นรับใช้)