Bildiri Özeti Gönderme
12. Ulusal Aydınlatma Kongresi
  • En az 400 kelimeden oluşacak bildiri özetleri, hazırlanan çalışmanın ilgili konu başlığını, yazarları ve yazarların kurumları ile iletişim bilgilerini, çalışmanın amacı, yöntemi ve beklenen sonuçlarını kapsamalıdır.

    Bildiri özetleri .pdf, .doc ya da .docx formatlarında yüklenebilir.
  • Bildirinin hangi konu ya da konularla ilişkili olduğu düşünülüyorsa ilgili kutular işaretlenmelidir.