Avviksmelding Elkonorløsningen
Skjema benyttes for å melde avvik, spesielt på treghet og heng. Dette for at IT kan forsøke å kartlegge og eventuelt finne felles trekk for videre feilsøk.