INSCRIPCIÓ A LA TROBADA VIRTUAL DE FAMÍLIES
Projecte BiSC
  • L’informem que les seves dades seran utilitzades per la Fundació Privada Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal); CIF: G65341695; Adreça postal: Carrer Rosselló, número 132, 7ª planta, 08036 Barcelona; Correu electrònic: lopd@isglobal.org.

    La finalitat de tractar les dades que ens faciliti és enregistrar les dades de la persona que assisteix al curs/activitat per a poder-li comunicar informació relativa al mateix o fer les gestions administratives que en derivin.

    El tractament de les dades està emparat en el consentiment i les dades seran conservades mentre estigui vigent el seu consentiment.

    Pot exercir els drets reconeguts en la normativa de protecció de dades d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat o limitació adreçant-se per escrit a la persona Delegada de Protecció de Dades (lopd@isglobal.org) adjuntant una fotocòpia del seu document nacional d’identificació o bé equivalent.

    Així mateix, té dret a revocar el consentiment prestat en qualsevol moment, sense que aquest afecti a la licitud del tractament realitzat prèviament a la seva retirada. Per altra banda, si no està d’acord amb el tractament realitzat per ISGlobal o considera vulnerats els seus drets podrà presentar una reclamació en tot moment davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades (www.aepd.es – C/ Jorge Juan, 6 de Madrid).