Prijava za "MYSTORE ZOKI - KVIZLET" (engl.)
Aplikacija za učenje engleskih reči, nivo A1 i A2
  • / /
  • Opšti uslovi poslovanja

    "MYSTORE ZOKI - KVIZLET" je aplikacija za učenje engleskih reči.

    Ugovorna obaveza ne postoji, niti otkazni rok. KVIZLET je prepaid servis. Dovoljno je da nam javite porukom, kada jednom želite da se odjavite.

    Početak učenja je svakog 01. u mesecu. Po želji, može se zatražiti početak i van tog perioda, ali uvek samo za ceo mesec (npr. 10. septembra retoraktivno za 01. septembar). Pristupni podaci za našu aplikaciju se dobijaju po prispeću 1. uplate.