Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Mollerussa
Enquesta oberta al conjunt de la ciutadania per caracteritzar els hàbits de mobilitat de la població de Mollerussa i conèixer la seva opinió respecte a les diferents xarxes de transport.
0%
 • 1. DADES GENERALS

 • 2. CARACTERITZACIÓ DELS HÀBITS DE MOBILITAT

 • Mai Ocasionalment 1-2 dies per setmana 3-4 dies per setmana 5 o més dies Sense dades
  A peu (trajectes de més de 5 minuts)
  Cotxe
  Moto
  Bicicleta
  Patinet elèctric
  Taxi
  Autobús
  Tren
  Altres (motoritzat)
  Altres (no motoritzat)
 • Gens satisfet Poc satisfet Indiferent Satisfet Molt satisfet Sense dades
  A peu (trajectes de més de 5 minuts)
  Cotxe
  Moto
  Bicicleta
  Patinet elèctric
  Taxi
  Autobús
  Tren
  Altres (motoritzat)
  Altres (no motoritzat)
 • Mai Ocasionalment 1-2 dies per setmana 3-4 dies per setmana 5 o més dies Sense dades
  A peu (trajectes de més de 5 minuts)
  Cotxe
  Moto
  Bicicleta
  Patinet elèctric
  Taxi
  Autobús
  Tren
  Altres (motoritzat)
  Altres (no motoritzat)
 • No
  A casa
  Al lloc de treball
 • Al carrer ben aparcat Al carrer mal aparcat (sobre la vorera, davant d'un gual, en zona reservada, etc.) En un solar Altres
  A casa
  Destí final (lloc de treball o algún altre destí)
 • 1 / 4