ПОРЪЧКА ЗА ЕДИС-АСО
Моля попълнете данните във формата и натиснете бутона "Submit"
 • Моля изберете версията на ЕДИС-АСО, за която желаете да закупите лиценз
 • Моля въведете броя на обслужваните фирми.
 • Моля въведете броя на компютрите, на които желаете да бъде инсталирана програмата ЕДИС--АСО.
  За мрежовите работни места тази цифра определя броя на работните места, на които желаете да активирате ЕДИС-АСО като едното от тях може да бъде сървъра на локалната мрежа.
  За немрежовите версии тази цифра определя броя на самостоятелните компютри (несвързани в локална мрежа), на които желаете да бъде инсталирана програмата.
  Приема се, че зададения брой фирми се инсталира на всички отделни компютри.
  В случай, че на отделните компютри трябва да бъдат инсталирани различен брой фирми, моля напишете това в свободен текст в следващото поле "Забележки"
 • Моля физическите лица попълнили тази заявка да декларират съгласието си за ползване на личните им данни, за да изготвяне и изпращане на офера по направената заявка. Преди това можете да се запознаете с политиката за защита на личните данни прилагана от ЕДИС СОФТУЕР ЕООД на следващия адрес.
Powered byEMF Online HTML Form
Report Abuse