Апликација за промена на работно место (Штип)
Пополнете ја оваа апликација и нашиот тим во најкус можен рок ќе ве контактира
  • ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

    (ве молиме пополнете англиски и според податоците од Вашиот пасош)
  • / /
  • ПОДАТОЦИ ЗА СМЕСТУВАЊЕТО

  • ОБЛАСТИ НА АПЛИЦИРАЊЕ

  • ПРАШАЊА/КОМЕНТАРИ