Send oss din tilbakemelding!

Brukervennlighet | Er skolepakkene tilrettelagt slik at det var enkelt å bruke dem i din undervisning?
Utvalg av materiale | Hva synes du om utvalget av materialet?
Nivå | Var nivåene på oppgavene tilpasset mellomtrinnet/videregående trinn? For vanskelige? For lette?
Er det noen oppgaver som også ville egnet seg for andre trinn, eller som du tror ville egnet seg bedre for andre trinn? I så fall, hvilke?
Oppgavene | Hva synes du om oppgavene? Benyttet du de ferdige oppgavene?
Stilte du også andre spørsmål til materialet? I så fall, hvilke?
Fag | Hvilke(t) fag ble opplegget først og fremst benyttet i?
Lærerveiledning | Var lærerveiledningen nyttig? Benyttet du deg av den? Var det noe du savnet i lærerveiledningen?
Var det en fordel eller en ulempe at den også var tilgjengelig for elevene – eller spilte det ingen rolle?
Bakgrunnsstoff | Var det faglige bakgrunnsstoffet nyttig? Var det tilstrekkelig, eller er det behov for mer/annet?
Generelt | Hva synes du fungerte godt? Hva fungerte dårlig?
Interesse og engasjement | Fikk du inntrykk av at elevene syntes det var interessant å arbeide med Munch og Munchs tekster? Tror du arbeidet med skolepakkene har gitt elevene fordypet innsikt i og interesse for Munch?
Andre kommentarer?
Om deg | Hvilken skole arbeider du ved? Og på hvilket skoletrinn? *
Navnet ditt: *
Epostadressen din: *
Image Verification
captcha
Please enter the text from the image:
[Refresh Image] [What's This?]