SUP L1 Course (Learn to SUP) - Enquiry Form
2 days- Stand up paddling courses 9-10 July (4+4 hours), At 13:00 Trondheim-Theisendammen (Flat Waters). Please register each participant separately!
  • dd/mm/yyyy
  • Ved avmelding en uke før kurset refunderer vi kurspengene minus 200 kr i ekspedisjonsgebyr. Påmeldingen er bindende en uke før kursstart. Ved dokumenterbar sykdom, ulykke, dødsfall, refunderer vi kursavgiften minus ekspedisjonsgebyr på 200 kr.