Attendance Request - Cais Mynychiad

The Association has always welcomed approaches by show organisers to ask us to organise a craft fair as part of their shows - we can provide a service whereby we organise a craft fair as an added attraction at your event.

Experience has shown this is often mutually beneficial - the show organiser acquires an extra extraction for his/her show, providing a potentially significant added footfall for the event, while we benefit from the opportunities to exhibit, sell our crafts and possibly attract new members at an established event.

Association craft fairs are usually free entry events, so your event visitors would not have to pay extra over and above the cost of entry to your event to visit our crafts marquee.

While we cannot obviously guarantee that every approach will result in a craft fair (e.g. date clashes, unsuitable venues), we will give each enquiry due consideration and come to a decision as soon as possible. To enquire about organising a craft fair, please contact our Craft Fairs Coordinator, Ann Evans, to discuss matters, using the form below to send her an email.

Bu'r Gymdeithas erioed yn barod i ystyried cais gan drefnwyr digwyddiadau i ofyn i ni drefnu ffair grefftau fel rhan o'ch sioe neu ddigwyddiad arall. Gallwn ddarparu gwasanaeth lle byddwn yn trefnu ffair grefftau fel atyniad ychwanegol yn eich digwyddiad.

Gallwn ddweud o brofiad fod hyn o fudd i bawb - mae trefnydd sioe yn gallu sicrhau atyniad ychwanegol i'r digwyddiad gyda mwy o ymwelwyr, tra'n bod ni yn cael cyfle i arddangos a gwerthu'n crefftau a weithiau denu aelodau newydd mewn digwyddiadau sefydledig.

Mae ffeiriau'r Gymdeithas yn ddigwyddiadau mynediad rhad ac am ddim fel rheol, felly ni fydd rhaid i'ch ymwelwyr dalu dim mwy ar ben cost mynediad arferol i'ch digwyddiad i fynychu'r babell grefftau.

Wrth gwrs, ni allwn addo y bydd pob ymholiad yn dwyn ffrwyth (e.e. problemau dyddiadau, safleoedd anaddas ac ati), byddwn yn ystyried pob cais a dod i benderfyniad mor fuan ag y gallwn. I holi am drefnu ffair grefftau, cysylltwch a'n Cyd-drefnydd Ffeiriau Crefft, Ann Evans, i drafod y posibiliadau - defnyddiwch y ffurflen isod i yrru neges ebost iddi hi.
Powered byEMF HTML Contact Form
Report Abuse