Konkurs – Ja sam ODVAŽNA
PRIJAVA
  • / /
  • Podaci o adresi

  • Kontakt informacije pravnog/e zastupnika/ce

  • Prijavni formular
  • Obrazac budžeta (Aneks 1)
  • Finansijska projekcija za naredne 3 godine (Aneks 2)
  • zip file
  • zip file
    Ova dokumenta nisu obavezna.